menu

// Tester doskonały

Quality Assurance Engineer na co dzień weryfikuje właściwe działanie wytworzonego oprogramowania, raportuje wykryte błędy i niezgodności ze specyfikacją. Mówi się, że to profesja XXI wieku. Rzeczywiście zapotrzebowanie na osoby zajmujące się testowaniem nie maleje. Na stronach WWW dot. zatrudnienia w branży IT ofert pracy dla QA jest bardzo wiele. Różnią się między sobą nie tylko wymaganiami, ale także obszarem do testów i sposobem ich wykonywania. Są różne zmienne, a każda z firm oczekuje od kandydatów na to stanowisko nieco innych cech. Dlatego opisując doskonałego QA, posłużę się przykładem naszej firmy. Jeśli myślisz o podjęciu pracy jako QA, to mam nadzieję, że po przeczytaniu tego tekstu, uda Ci się odpowiedzieć na pytanie, czy jest to zawód dla Ciebie.

Dla uproszczenia stosuję formę męską, ale warto pamiętać, że nie jest to zajęcie tylko dla mężczyzn – w naszej firmie mile widziane są ciekawe osoby, niezależnie od płci. Będę też używać określenia „tester” na przemian z „QA”. Wgłębiając się w temat różnic pomiędzy nimi można by napisać obszerny artykuł, natomiast tutaj są one równoważne.

Poprawne działanie platformy commerce w ENGINIETY sprawdza obecnie 21 inżynierów. Ich poziom doświadczenia jest czterostopniowy – na pokładzie mamy juniorów, regularów, seniorów i architekta. Stanowcza większość to osoby z dużym doświadczeniem, co sprzyja wymianie wiedzy oraz zgłębianiu praktycznych umiejętności. Rekrutując QA do naszego zespołu, poza wymaganymi kompetencjami twardymi, zwracamy uwagę także na umiejętności miękkie. Jakie są cechy skutecznego testera? Czy istnieje tester doskonały? Jakich ludzi szukamy w ENGINIETY?

Kropla drąży skałę
Dociekliwy tester to skarb, a kluczem do sukcesu jest cierpliwość. Sprawdzanie aplikacji z różnych perspektyw, zadawanie pytań, drążenie – to niezwykle istotne elementy pracy. Równie ważne jest, aby potwierdzić prawidłowe zachowania w użytkowaniu, jak i sprawdzić ścieżki negatywne. Dzięki tym działaniom można eliminować błędy, które powstały w trakcie procesu programowania. Realizowany krok po kroku powtarzalny proces pozwala na trenowanie cierpliwości i bycie konsekwentnym.

Płaszczyzna porozumienia
Niezwykle istotne jest także umiejętne przekazywanie informacji dot. testowanej aplikacji. Bardzo dobra, czy wręcz wzorowa, komunikacja na płaszczyźnie: tester-programista-analityk-klient to konieczność. Wykryty problem powinien być szczegółowo opisany – tak, aby dokonać skutecznej poprawy kodu. Właściwa komunikacja sprzyja całemu procesowi wytwarzania oprogramowania. „Bugi” (czyli błędy) wykryte we wczesnej fazie, poprawione i przetestowane w kontekście całej aplikacji, mają wpływ na jej finalną wersję. Dlatego kluczowe jest przekazywanie kompletnych i sprawdzonych informacji.

Jedna bramka
Praca Quality Assurance jest bezpośrednio związana z działaniami całego zespołu projektowego. Bardzo często to właśnie testerzy jako pierwsi widzą całościowo aktualną wersję aplikacji, dlatego nie będzie sukcesu projektu bez zgranego, dobrze skomunikowanego teamu. Szczególnie istotna jest współpraca na pierwszej linii frontu, czyli tester-programista. Stanowią oni swoisty tandem o wspólnym celu, jakim jest wytworzenie dobrego oprogramowania. Im więcej błędów zostanie wyłapanych, tym lepszy produkt zostanie dostarczony klientowi. Nie ma tu miejsca na niekonstruktywną krytykę.

Nastawienie na rozwój
Można pokusić się o stwierdzenie, że specjalista od sprawdzania oprogramowania powinien być nieustannie ciekawy. Psuć, aby w fazie poprodukcyjnej uniknąć problemów. Jego/jej poziom wiedzy i doświadczenie przekładają się na efektywność wykonywania zadań. Dobry QA przechodzi przez fazę testów manualnych, aby w późniejszym czasie przeplatać je z testami automatycznymi. Wie także, w jakich proporcjach je wykonywać. Nieustannie się uczy – stąd dobrym pomysłem jest udział w szkoleniach i warsztatach czy czytanie branżowych informacji. Nieoceniona jest chęć rozwoju, poszukanie nowych technik i narzędzi.

Dobre planowanie
Umiejętne zarządzanie czasem jest niezbędne w codziennej pracy testera – dlatego planujemy aktywności. W myśleniu „do przodu” pomaga nam SCRUM. Ta zwinna metodyka określa ogólne ramy zadań do wykonania w danym czasie, stanowiąc podstawę tworzenia bardziej szczegółowego „planu” realizacji dla całego zespołu testowego.

Mówienie „nie”
Asertywność to kolejna ważna cecha QA. Nie dać się „zbyć” – oto częste wyzwanie testera, zwłaszcza tych początkujących. Dobry tester kontroluje zgodność sprawdzanej aplikacji z jej dokumentacją i wymaganiami. Zgłaszając napotkane błędy bądź niejasności, nierzadko musi mierzyć się z kontrargumentami zaprzeczającymi obecności błędu. Dlatego tester musi wykazywać się cierpliwością i pewnością siebie. Spokojne przedstawienie pełnego obrazu sytuacji, najlepiej w szerszym kontekście, pozwala także pozostałym członkom zespołu zrozumieć sedno problemu.

Słowem podsumowania
Idealna sytuacja to taka, kiedy poza szeroką wiedzą merytoryczną QA ma takie cechy i umiejętności miękkie, jak komunikatywność, asertywność i chęć samorozwoju. Jednocześnie należy mieć świadomość, że są to atrybuty trudne do weryfikacji w procesie rekrutacyjnym. Dlatego jedynie umiejętnie prowadzona rozmowa kwalifikacyjna, wsparta udziałem doświadczonego QA, pozwala wybrać kandydata pasującego do zespołu. A już stawiając pierwsze kroki jako tester, pamiętaj, że braki wiedzy zawsze można uzupełnić dostępną literaturą i szkoleniami. Nabywa się ją wraz ze stażem pracy, ale przede wszystkim wraz z liczbą projektów, w których będziesz brać udział. Nie bój się próbować swoich sił w IT, zwłaszcza jeśli wiesz lub czujesz, że masz powyższe atrybuty. Przetestujesz swoją nową zawodową ścieżkę, a może będziesz nią kroczył(a) długie lata.

// Partnerzy