menu

// Polityka prywatności i plików cookies

 1. Wstęp
  1. Dążymy do zapewnienia ochrony prywatności gości naszego serwisu internetowego; w niniejszej polityce wyjaśniamy jak traktujemy Twoje dane osobowe.
  2. Przez korzystanie z naszego serwisu internetowego i zaakceptowanie niniejszej polityki wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookie zgodnie z warunkami tej polityki.
 2. Zbieranie danych osobowych
  1. Możemy zbierać, przechowywać i wykorzystywać następujące rodzaje danych osobowych:
   1. informacje o Twoim komputerze, o Twoich wizytach i korzystaniu z tego serwisu internetowego (w tym Twój adres IP, geolokalizacja, rodzaj i wersja przeglądarki, system operacyjny, źródło skierowania, długość wizyty na naszej stronie, liczba odsłon i ścieżki nawigacji po serwisie);
   2. informacje, które nam podajesz podczas rejestracji w naszym serwisie internetowym (w tym Twój adres e-mail);
   3. informacje, które nam podajesz w celu zapisania się do naszych powiadomień e-mailowych i/lub newsletterów (w tym Twoje imię i adres e-mail);
   4. informacje, które nam podajesz podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej lub informacje generowane w trakcie korzystania z tych usług (w tym czas, częstotliwość i sposób korzystania z usług);
   5. informacje zawarte w jakichkolwiek wiadomościach, które wysyłasz do nas lub poprzez nasz serwis internetowy lub z takimi wiadomościami związane (w tym treść wiadomości i metadane związane z wiadomościami);
   6. wszelkie inne dane osobowe, które postanowisz nam przesłać.
  2. Zanim ujawnisz nam dane osobowe innej osoby musisz uzyskać zgodę tej osoby zarówno na ujawnienie jak i na przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką.
 3. Wykorzystanie danych osobowych
  1. Dane osobowe przekazane nam poprzez nasz serwis internetowy będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach serwisu internetowego.
  2. Możemy wykorzystać Twoje dane osobowe do:
   1. zarządzania naszą stroną internetową i działalnością;
   2. spersonalizowania naszej strony internetowej, by była lepiej dopasowana do Ciebie;
   3. wysyłania Ci oświadczeń, faktur i wezwań do zapłaty oraz do pobierania od Ciebie opłat;
   4. wysyłania Ci wiadomości handlowych niebędących materiałami marketingowymi;
   5. wysyłania Ci powiadomień e-mailowych, których wysyłania sobie zażyczyłeś;
   6. wysyłania Ci naszego newslettera za pośrednictwem e-maila, jeżeli sobie tego zażyczyłeś (możesz w dowolnym momencie poinformować nas, że nie chcesz już otrzymywać newslettera);
   7. wysyłania Ci wiadomości marketingowych dotyczących naszej działalności, które mogą Cię zainteresować za pośrednictwem poczty lub – jeżeli wyraziłeś na to zgodę – za pośrednictwem e-maila lub podobnej technologii (możesz w dowolnym momencie poinformować nas, że nie chcesz już otrzymywać wiadomości marketingowych);
   8. zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobiegania oszustwom.
  3. Nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać Twoich danych osobowych żadnej stronie trzeciej dla celów związanych z jej marketingiem bezpośrednim lub z marketingiem bezpośrednim jakiejkolwiek innej strony trzeciej.
 4. Ujawnianie danych osobowych
  1. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe któremukolwiek z naszych pracowników, członków kierownictwa, ubezpieczycieli, doradców zawodowych, agentów, dostawców lub podwykonawców, jeżeli jest to w uzasadniony sposób konieczne do realizacji celów wyznaczonych w niniejszej polityce.
  2. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe któremukolwiek z członków naszej grupy kapitałowej (oznacza to nasze spółki zależne, naszą spółkę dominującą i wszystkie jej podmioty zależne), jeżeli jest to w uzasadniony sposób konieczne do realizacji celów wyznaczonych w niniejszej polityce.
  3. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe:
   1. w zakresie, w jakim wymaga tego od nas prawo;
   2. w związku z jakimkolwiek trwającym lub przyszłym postępowaniem sądowym;
   3. w celu ustanowienia, wykonywania lub obrony naszych praw (w tym udzielenia informacji innym osobom dla celów zapobiegania oszustwom i zmniejszenia ryzyka kredytowego).
  4. Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych stronom trzecim w przypadkach innych niż objęte postanowieniami niniejszej polityki.
 5. Ujawnianie danych osobowych
  1. Zebrane przez nas informacje mogą być przechowywane i przetwarzane w dowolnych krajach oraz przekazywane pomiędzy dowolnymi krajami, w których prowadzimy działalność, aby umożliwić nam korzystanie z tych informacji zgodnie z niniejszą polityką.
  2. Zebrane przez nas informacje mogą być przekazywane do następujących krajów, które nie posiadają prawnej ochrony danych równoważnej z tą obowiązującą w Europejskim Obszarze Gospodarczym: Stany Zjednoczone Ameryki.
  3. Dane osobowe, które opublikujesz na naszej stronie internetowej lub przedłożysz nam w celu opublikowania na naszej stronie internetowej mogą być dostępne na całym świecie za pośrednictwem Internetu. Nie możemy zapobiec wykorzystaniu lub niewłaściwemu wykorzystaniu takich informacji przez inne osoby.
  4. Akceptując niniejszą politykę wyrażasz wyraźną zgodę na przekazywanie danych osobowych opisanych w niniejszej Sekcji 5.
 6. Przechowywanie danych osobowych
  1. W niniejszej Sekcji 6 określono naszą politykę i procedury przechowywania danych, które zostały zaprojektowane tak, aby pomoc zapewnić przestrzeganie przez nas wymogów zobowiązań prawnych dotyczących przechowywania i usuwania danych osobowych.
  2. Dane osobowe, które przetwarzamy w jakimkolwiek celu nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż jest to konieczne do osiągnięcia danego celu lub celów.
  3. Bez uszczerbku dla Sekcji 6.2 zazwyczaj usuwamy dane osobowe należące do opisanych poniżej kategorii w dniu/czasie opisanym poniżej:
   1. imię, nazwisko i adres e-mail zostaną skasowane w ciągu dwóch dni roboczych.
  4. Niezależnie od innych postanowień niniejszej Sekcji 6 będziemy przechowywać dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:
   1. w zakresie, w jakim wymaga tego od nas prawo;
   2. jeśli uważamy, że dokumenty takie mogą być istotne dla trwającego lub przyszłego postępowania sądowego; oraz
   3. w celu ustanowienia, wykonywania lub obrony naszych praw (w tym udzielenia informacji innym osobom dla celów zapobiegania oszustwom i zmniejszenia ryzyka kredytowego).
 7. Bezpieczeństwo danych osobowych
  1. Będziemy podejmować uzasadnione techniczne i organizacyjne środki ostrożności mające zapobiec utracie, niewłaściwemu użyciu lub zmianie Twoich danych osobowych.
  2. Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które nam przekażesz na naszych zabezpieczonych (hasłem i zaporą ogniową) serwerach.
  3. Akceptując niniejszą politykę przyjmujesz do wiadomości, że przekazywanie danych przez Internet jest z natury niebezpieczne i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych przez Internet.
 8. Zmiany
  1. Możemy okresowo aktualizować niniejszą politykę publikując nową wersję na naszej stronie internetowej.
  2. Okazjonalnie odwiedzaj tę stronę, by upewnić się, że jesteś zadowolony z jakichkolwiek zmian niniejszej polityki.
 9. Twoje prawa
  1. Możesz zażądać od nas przekazania Ci wszelkich danych osobowych, które posiadamy na Twój temat; przekazanie takich informacji będzie zależeć od:
   1. dostarczania odpowiedniego dowodu tożsamości (do tego celu zazwyczaj dopuszczamy kserokopię paszportu poświadczoną na zgodność z oryginałem przez prawnika lub bank oraz dodatkowo oryginalny egzemplarz rachunku za media przedstawiający Twój obecny adres zamieszkania).
  2. Możemy odmówić przekazania danych osobowych, o które nas poprosisz w zakresie dozwolonym przez prawo.
  3. Możesz w dowolnej chwili poinstruować nas, byśmy nie przetwarzali Twoich danych osobowych do celów marketingowych.
  4. W praktyce zazwyczaj z wyprzedzeniem jednoznacznie wyrazisz zgodę na nasze wykorzystanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych, bądź też zapewnimy Ci możliwość zrezygnowania z wykorzystania Twoich danych osobowych w celach marketingowych.
 10. Strony internetowe stron trzecich
  1. Nasza strona internetowa zawiera hiperłącza do serwisów internetowych stron trzecich i informacje o takich serwisach.
  2. Nie mamy kontroli nad politykami prywatności i praktykami stron trzecich i nie ponosimy za nie odpowiedzialności.
 11. Aktualizacja informacji
  1. Powiadom nas, jeśli dane osobowe, które posiadamy na Twój temat muszą zostać skorygowane lub uaktualnione.
 12. O ciasteczkach
  1. Ciasteczko (plik cookie) to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest przesyłany przez serwer sieciowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator ten jest następnie przesyłany z powrotem do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka pobiera stronę z serwera.
  2. Pliki cookie mogą być “stałe” lub “sesyjne” (tymczasowe): stałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do upłynięcia ich terminu ważności, chyba że zostaną skasowane przez użytkownika przed upływem tego terminu; natomiast sesyjne pliki cookie wygasną po zakończeniu sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa zostanie zamknięta.
  3. Pliki cookie na ogół nie zawierają żadnych informacji pozwalających na identyfikację osoby użytkownika, jednak dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i z nich uzyskanymi.
  4. Ciasteczka mogą być wykorzystywane przez serwery internetowe w celu identyfikacji i śledzenia użytkowników, gdy poruszają się oni po różnych stronach serwisu internetowego oraz do identyfikacji użytkowników powracających do serwisu internetowego.
 13. Nasze ciasteczka
  1. Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy zarówno pliki sesyjne jak i stałe pliki cookie.
  2. Nazwy plików cookie, które wykorzystujemy na naszej stronie internetowej, a także cele ich wykorzystania opisano poniżej:
   1. na naszej stronie internetowej wykorzystujemy “__cfduid” w celu rozpoznania komputera, gdy użytkownik odwiedzi stronę internetową;
   2. na naszej stronie internetowej wykorzystujemy “_ga” w celu rozpoznania komputera, gdy użytkownik odwiedzi stronę internetową;
   3. na naszej stronie internetowej wykorzystujemy “_gat” w celu rozpoznania komputera, gdy użytkownik odwiedzi stronę internetową;
   4. na naszej stronie internetowej wykorzystujemy “_hp2” w celu rozpoznania komputera, gdy użytkownik odwiedzi stronę internetową.
   5. na naszej stronie internetowej wykorzystujemy “policy_accept” w celu zapisania informacji o tym, że użytkownik zaakceptował naszą politykę prywatności.
 14. Analityczne pliki cookie
  1. Wykorzystujemy Google Analytics i HeapAnalytics do analizy korzystania z naszej strony internetowej.
  2. Nasz dostawca usług analitycznych generuje dane statystyczne oraz inne informacje na temat korzystania ze strony internetowej za pomocą plików cookie.
  3. Analityczne pliki cookie stosowane przez nasz serwis internetowy mają następujące nazwy: _ga, _gat, _hp2_id, _hp2_ses.
  4. Wygenerowane informacje dotyczące naszego serwisu służą do tworzenia raportów o korzystaniu z naszej strony internetowej.
  5. Polityka prywatności naszego dostawcy usług analitycznych dostępna jest na stronie: http://www.google.com/policies/privacy/ oraz https://heapanalytics.com/privacy.
 15. Blokowanie ciasteczek
  1. Większość przeglądarek umożliwia blokowanie ciasteczek; na przykład:
   1. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 11) możesz zablokować ciasteczka wykorzystując ustawienia zastąpienia automatycznej obsługi plików cookie dostępne poprzez kliknięcie w “Narzędzia”, “Opcje internetowe”, “Prywatność”, a następnie “Zaawansowane”;
   2. w przeglądarce Firefox (wersja 39) możesz zablokować wszystkie ciasteczka klikając “Narzędzia”, “Opcje”, “Prywatność”, wybierając “Używaj ustawień użytkownika dla historii” z rozwijalnego menu, a następnie odznaczając opcję “Akceptowanie ciasteczek ze stron”; a
   3. w przeglądarce Chrome (wersja 44) możesz zablokować wszystkie ciasteczka wchodząc w menu “Dostosuj i kontroluj” i klikając “Ustawienia”, “Pokaż ustawienia zaawansowane” oraz “Ustawienia treści”, a następnie wybierając “Nie zezwalaj witrynom na zapis jakichkolwiek danych” w nagłówku “Pliki cookie”.
  2. Zablokowanie wszystkich ciasteczek będzie mieć negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.
  3. Jeżeli zablokujesz ciasteczka, nie będziesz mógł korzystać z wszystkich funkcji naszej strony internetowej.
 16. Usuwanie ciasteczek
  1. Możesz usunąć ciasteczka, które są już przechowywane na Twoim komputerze; na przykład:
   1. w przeglądarce Internet Explorer (wersja 11) musisz usunąć ciasteczka ręcznie (wskazówki możesz znaleźć na stronie http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11);
   2. w przeglądarce Firefox (wersja 39) możesz usunąć ciasteczka klikając “Narzędzia”, “Opcje” oraz “Prywatność”, następnie wybierając “Używaj ustawień użytkownika dla historii” z rozwijalnego menu, klikając “Pokaż ciasteczka”, a następnie klikając “Usuń wszystkie ciasteczka”; a
   3. w przeglądarce Chrome (wersja 44) możesz usunąć wszystkie ciasteczka wchodząc w menu “Dostosuj i kontroluj” i klikając “Ustawienia”, “Pokaż ustawienia zaawansowane” oraz “Wyczyść dane przeglądania”, a następnie wybierając “Pliki cookie i inne dane witryn” i klikając “Wyczyść dane przeglądania”.
  2. Usuwanie ciasteczek będzie mieć negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.
 17. Nasze informacje
  1. Niniejsza strona internetowa to witryna należąca i zarządzana przez ENGINIETY Sp. z o. o.
  2. Jesteśmy zarejestrowani w Polsce w rejestrze przedsiębiorców Sądu Okręgowego w Warszawie, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS/4817/18/245, VAT UE: PL 6312656558, a nasza siedziba znajduje się pod adresem ul. Zygmunta Starego 13, 44-100 Gliwice, Polska
   1. Nasza główna siedziba znajduje się przy ul. Zygmunta Starego 13, 44-100 Gliwice, Polska.
   2. Można skontaktować się z nami na piśmie pod adresem prowadzenia działalności gospodarczej podanym powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem contact@www.enginiety.com.

 

// Partnerzy